Skip to content

3G-nätet avvecklas – det här måste du göra!

Att 5G är på väg som ny mobilnätsstandard har nog inte undgått någon. 5G kommer att innebära stora förbättringar och enorma utvecklingsmöjligheter inom en rad områden. Men vad händer med äldre utrustning och vad behöver du göra nu för att nyttja fördelarna och undvika eventuella negativa konsekvenser när 3G-nätet avvecklas?

Mobiloperatörerna håller på att uppgradera mobilnäten. Dels rustar de upp 4G-nätet, dels bygger de ut 5G som kommer att ge högre kapacitet och snabbare datatrafik.

Samtidigt avvecklar man 3G-nätet som varit i drift sedan början av 2000-talet. Det kommer att vara helt avvecklat 2023 – 2025 beroende på operatör.

Telenor började utfasningen av 3G redan 2020 i regioner som hade full 4G/2G-täckning och där Telenor ensam drev 3G-nätet. Utfasningsarbetet i Malmö, Göteborg och Stockholm inleds vecka 11, 14 respektive 15, 2022.

Hur påverkar det dig som är kund?

Förändringen innebär att äldre mobiltelefoner och annan utrustning som saknar stöd för 4G och 5G behöver bytas till nyare modeller för att få samma eller bättre funktion som med 3G.

Om du inte byter gammal utrustning kan det innebära att den inte längre fungerar när 3G-nätet upphör.

Här är exempel på utrustning som berörs:

  • Äldre mobiltelefoner (t.ex. Samsung B2710, Doro 530x, 540 och 5517)
  • Äldre surfplattor
  • Äldre routrar
  • Internet of Things (IoT) t.ex. sim-kort i porttelefoner, övervakningslarm, grindar eller andra system)

Utrustning som inte behöver snabb data och som har 2G-täckning, ex. porttelefoner, kommer att fortsätta att fungera som idag.

Utrustning som köpts in de senaste åren har normalt stöd för 4G och 5G och påverkas således inte av avvecklingen av 3G.

Det här behöver du göra innan 3G-nätet avvecklas!

För att undvika problem när 3G-nätet upphör behöver du säkerställa att den hårdvara ni använder inte måste ha 3G för att fungera.

  • Inventera er utrustning; har ni gamla telefoner på någon avdelning, extra data-sim eller routers?
  • Byt ut föråldrad utrustning
  • Lås inte mobiltelefoner eller annan utrustning på 3G. Det vill säga stäng inte av 4G-samtal/VoLTE!

Det här behöver du för att nyttja 5G

Utbyggnaden av det nya 5G-nätet pågår för fullt och inom de närmaste åren kommer allt fler att kunna få fördelarna av detta supersnabba nät.

Infracom Communications abonnemang använder Telenors nät och vi har samma täckning och möjlighet till 5G som Telenors kunder. För att kunna surfa med 5G måste du: 

  • Ha ett abonnemang med minst 100 GB data
  • Vara på en plats med 5G-täckning, se vår Täckningskarta
  • Ha en mobil med stöd för 5G, t.ex. iPhone 12 och Samsung Galaxy S20 

Här kan du läsa mer om 5G och fem stora fördelar med det nya mobilnätverket.