Skip to content

Patchning, Säkerhet, Övervakning, Backup

InfraCom har ett standardiserat sätt – baserat på vår ISO 27001-certifiering – att sköta servrarna på ett säkert och redundant sätt. 

Låt InfraCom hjälpa er med infrastrukturen och driften så kan ni fokusera på verksamheten utan att behöva ligga vakna på nätterna och fundera på om er miljö fungerar nästa dag.

patchning4_3
Övervakning och drift

Övervakning och drift

Vi driftar 1000 tals servrar ! Genom att låta oss hjälpa er så får ni alla ramverk och expertis som  övervakar 24/7/365. Vi mäter resurser såsom disk, processor och tjänster. Vi har en bas av flera mätpunkter som håller koll på diskutnyttjande samt processorutnyttjande. Övervakning sker även på applikationer och databas med hjälp av förutbestämda sensorer.

Vid larm agerar vi enligt de förutbestämda instruktioner som vi kommit överens om. Skulle en instruktion inte gå att som önskat, tex en applikation som inte startar, meddelar vi er och tillverkaren av applikationen för vidare åtgärd. Ett larm skapar automatiskt ett ärende som när det stängs rapporteras till er via epost, det gör att ni alltid har koll på hur systemen mår och vilka åtgärder som vidtagits. Vi kan givetvis skapa automatiska åtgärder för vissa typer av larm, vilket är ett effektivt sätt att nå en hög tillgänglighet för våra kunder och förebygga driftstörningar. Automatisering i driften är särskilt lämpligt för händelser som är återkommande.

Patchning

Infracom använder en centraliserad mjukvara för patchning. Vi ser till att dina servrar alltid har rätt mjukvara och säkerhetsuppdateringar. Tillsammans mer er bestämmer vi servicefönster och hur olika uppdateringar skall ske.Allt dokumenteras i en drifthandbok.

patching
backup

Backup

Infracom använder sig av backupsystem som gör det möjligt med snabb återställning av både en virtuell maskin och ner på enstaka fil. Backup tas dagligen under nattetid och sparas i 30 dagar. Månatliga backuper tas varje månad och sparas i 12 månader.

Vi sparar självklart backuper i separata datacenter som är geografiskt skilda från där era servrar kör.

Vi kan tillsammans med er bestämma om ni vill att återläsningstester skall ingå i tjänsten och hur dessa skall hanteras.

Arbetsplats som tjänst

InfraCom tar ansvar för arbetsplatserna och ser till att de fungerar som de ska för just er verksamhet. Ett åtagande där on- och offboaring av anställda går enkelt och snabbt när alla följer samma koncept. Supporten svarar på frågor från era anställda och ser till att allt fungerar! 

Kontorsnätverk som tjänst

InfraCom tar ansvar över ert lokala nätverk och ser till att det fungerar optimalt och säkert. Vi övervakar lösningen och ser till att den alltid är anpassad för er verksamhet. Med våra övervakningsverktyg kan vi hitta och åtgärda eventuella fel redan innan de påverkar er organisation!

Infinity molnväxeln med oändliga möjligheter

Välkommen till en ny värld inom kommunikation där möjligheterna är oändliga. Med Infinity är det bara fantasin som sätter gränserna. Vi inkluderar alla fina funktioner som standard. Ring med teams. mobilen eller via datorn! En växel med allt du behöver för effektiv och smart telefoni.