Skip to content

8 vanliga frågor om Teamstelefoni

Det finns stor nyfikenhet kring Teamstelefoni. Men många tycker att det känns som ett stort beslut att byta telefonilösning. Här är svar på vanliga frågor och ett sätt att testa Teamstelefoni innan ni bestämmer er.

Teamstelefoni blir allt vanligare som kommunikationslösning och kan idag uppfylla de allra flesta behov av telefoni.

Telefonin kan också ”förlängas” genom synergier mellan telefoni och IT och gentemot andra system som till exempel ärendehanteringssystem eller affärssystem.

Finns all funktionalitet vi behöver i Teamstelefonilösningen?

Teamstelefoni som den kommer direkt från Microsoft har typiskt inte den funktionalitet som man förväntar sig av en modern företagsväxel.

Däremot har specialiserade telefonileverantörer utvecklat tillägg till Microsofts lösning, vilket gör Teamstelefonin till en fullfjädrad telefonilösning.

Så, all funktionalitet ni har idag, och mer, kan ni med största sannolikhet få med Teamstelefoni.

Detta sagt har olika leverantörer olika erbjudanden, så det är viktigt att leverantören förstår vilka behov och utmaningar som just din organisation har.

Måste vi ha en annan telefonilösning för personer som inte använder Teams?

Nej, ni kan ha Teamstelefoni för hela organisationen utan att alla för den skull behöver använda Microsoft Teams. Ni kanske har yrkesgrupper som bara ska ha mobilaccess eller kanske bordstelefoner.

Teamstelefoni, som det kallas i dagligt tal, är en lösning som kan användas av olika yrkesgrupper på olika sätt. Det faktum att allt ligger i samma grundlösning ger synergivinster även om lösningen presenteras via olika enheter.

Vilken företagsstorlek passar Teamstelefoni för?

Teamstelefoni passar för företag från 10 till 10 000 medarbetare. Bolagets storlek påverkar vilka krav som ställs samt designen av lösningen.

Det fina med molnet är att det skalar sömlöst. Ni kan växa i antalet användare och funktionalitet över tid och betalar bara för det ni använder.

Behöver vi någon speciell hårdvara?

När allt fler ringer från datorn så blir headset viktigt, speciellt för yrkesgrupper som sitter i telefon större delen av dagen, samt de som sitter i kontorslandskap.

De headset ni köper in bör vara certifierade med lösningen och hålla god kvalitet.

Kan vi använda Teamstelefoni internationellt?

Ja, en fördel med Teamstelefoni är att du kan få internationella nummer från en och samma operatör och slipper ha en operatör i varje land där du är verksam.

InfraCom kan till exempel erbjuda nummer för över 60 olika länder.

Vad händer om vi tappar internetuppkopplingen?

Liksom med molnbaserade IT-tjänster så hanterar telefonioperatörerna driften med hjälp av spridda serverhallar. Om en server går ner så tar en annan vid. Så risken för driftstopp är minimal.

Detta sagt behöver du som kund tillgång till ett stabilt nätverk. Det kan vara värt att investera i 4G-redundans (framöver 5G). Det är osannolikt att både internet och den mobila masten är ur funktion samtidigt.

Hur lång tid tar det att byta?

Vi har flyttat hela företag till Teamstelefoni på mindre än en vecka.

Vår rekommendation är att man gör ett stegvist införande och fasar skalningen över tid både vad gäller användare och funktionalitet.

Hur lång tid det tar beror på målbild, krav och behoven av specialanpassningar och integrationer.

Vad krävs för att införa Teamstelefoni?

Du bör tillsammans med leverantören utforska krav, behov och möjligheter. Du behöver också tillhandahålla telefonnummer och information om er nuvarande telefonilösning.

Leverantören kan oftast hjälpa till att få fram den information som behövs.

Man behöver till exempel ta hänsyn till existerande Microsoftmiljö och licenser, analoga telefonlinjer, faxabonnemang, porttelefoner och annat som är lätt att missa. Samt beakta eventuella integrationer mot egenutvecklade eller andras system.

Testa Teamstelefoni

Det finns en tröghet i att byta telefonilösning. Många är inte redo att överge sin befintliga lösning och känner osäkerhet kring vad de byter till.

Därför har vi tagit fram ett prova-på-erbjudande där en grupp användare får testa Teamstelefoni under en bestämd tid. En sådan pilot är ett bra sätt att själv känna på hur det fungerar i praktiken och att utvärdera lösningen utan risk.

Det är också ett bra sätt att komma igång som ger möjlighet till justeringar innan lösningen rullas ut till alla.

En typisk pilot med InfraCom brukar inkludera ett 10-tal medarbetare. Piloten sker parallellt med er befintliga lösning (som kan vara från oss eller annan leverantör). Lösningen sätts upp till en fast kostnad där samtal ingår och numren vidarekopplas så att testet blir skarpt.

Vill du veta mer om möjligheten att testa Teamstelefoni i ett pilotupplägg, kontakta emil.roth@infracom.se