Skip to content

Domän, DNS, Certifikat – Support & Admin

Dessa administrativa tjänster erbjuder InfraCom för att underlätta vardagen. Vi vet att detta kan vara något som det är krångligt att hålla reda på, och det kan orsaka stora konsekvenser i verksamheten.

Vi hanterar publika domäner, certifikat och DNS.  Du vänder dig enkelt till oss när du behöver ändra något, annars hanterar vi resten helt bekymmersfritt för dig.

Vi har jobbat med detta sedan 1999 och kan verkligen allt runt domäner, DNS och certifikat.

AdobeStock_4-3
domaner

Internetdomän

Med denna tjänst ansvarar InfraCom för alla göromål som är förknippade med ägandet av en publik Internetdomän. Vi agerar teknisk och administrativ kontakt gentemot Registrar samt förnyelser. Självklart är ni som kund alltid ägare av domänen. Förnyelseavgifter från Registrar ingår inte i tjänsten.

DNS-tjänst

DNS-tjänst är den tekniska tjänst som agerar en sorts telefonkatalog på Internet och som t.ex. krävs för att besökarna skall hitta till er webbsida eller kunna skicka epost till er.

För de flesta är hantering av en publik DNS och uppdatering av zoner och poster en komplex uppgift. Med denna tjänst hanterar vi detta åt er. Kontakta bara vår support så hjälper de till med att reda ut vilka ändringar som behöver göras och genomför dem om ni så önskar.

Certifikat

Publika certifikat används i många olika syften. Ett syfte är att bland annat att kunna kryptera datatrafik som passerar över Internet och på så vis hålla den hemlig. Dock har certifikat en begränsad livslängd och måste därför med jämna mellanrum förnyas och bytas ut – detta löser vi åt er. Vi skapar och förnyar certifikat genom rätt auktoriteter för rätt pris till rätt applikation.

patching

Server som tjänst

Varje applikation har sina egna krav. Vissa behöver hög serverprestanda, stort lagringsutrymme och andra är mer beroende av snabb och effektiv bandbredd. Oavsett era krav kan vi se till att er IT-miljö får allt det den behöver. Allt körs i våra säkerhetsklassade svenska datacenter.   

Kontorsnätverk som tjänst

InfraCom tar ansvar över ert lokala nätverk och ser till att det fungerar optimalt och säkert. Vi övervakar lösningen och ser till att den alltid är anpassad för er verksamhet. Med våra övervakningsverktyg kan vi hitta och åtgärda eventuella fel redan innan de påverkar er organisation!

Infinity molnväxeln med oändliga möjligheter

InfraCom tar ansvar över ert lokala nätverk och ser till att det fungerar optimalt och säkert. Vi övervakar lösningen och ser till att den alltid är anpassad för er verksamhet. Med våra övervakningsverktyg kan vi hitta och åtgärda eventuella fel redan innan de påverkar er organisation!