Skip to content

Support

En av de allra viktigaste delarna i Infracoms Arbetsplats som tjänst är vår erfarna support. När något ska ändras eller blir fel så finns våra experter redo att hjälpa till.

Med ett supportnummer att ringa får ni snabbt och enkelt tag i en specialist som kan lösa alla vardagsproblem eftersom vi har koll på just er speciallösning.

Arbetsplats som tjänst

Vi tar ansvar för din IT och dina användare så att du kan fokusera på din affär

  • Skapar tid för att fokusera på kärnverksamheten

  • Kostnadskontroll genom pris per användare

  • Skräddarsytt innehåll för företagets behov

  • Säkert, automatiserat och färdigkonfigurerat

  • Månatlig uppföljning med avsikt att alltid förbättra upplevelsen

Prioritering och uppföljning enligt certifierade principer

Att supporten fungerar tillfredställande för både kunden och InfraCom är av yttersta vikt. InfraCom arbetar enligt ITIL och är ISO27001-certifierade för att säkerställa att det finns processer som stödjer våra medarbetares arbete och gör tydligt för kunden hur vi hanterar alla ärenden. 

I ärendehanteringssystemet finns därför stöd för att ärenden alltid ska klassificeras och få en prioritet utifrån hur allvarligt felet är och hur många det drabbar. På så sätt säkerställer InfraCom att det ärende som är mest akut är det som avhjälps först. Skulle det hända att ett lägre prioriterat ärende blir liggande kommer det automatiskt få högre prioritet med tiden för att det inte ska bli liggande olöst.

Som stöd finns det alltid möjlighet att genom rapporter gå tillbaka och titta på vad som gått bra och vad som kan bli bättre, tryggt och transparent för både InfraCom och kunden.

Server som tjänst

Varje applikation har sina egna krav. Vissa behöver hög serverprestanda, stort lagringsutrymme och andra är mer beroende av snabb och effektiv bandbredd. Oavsett era krav kan vi se till att er IT-miljö får allt det den behöver. Allt körs i våra säkerhetsklassade svenska datacenter.

Kontorsnätverk som tjänst

InfraCom tar ansvar över ert lokala nätverk och ser till att det fungerar optimalt och säkert. Vi övervakar lösningen och ser till att den alltid är anpassad för er verksamhet. Med våra övervakningsverktyg kan vi hitta och åtgärda eventuella fel redan innan de påverkar er organisation!

Infinity – molnväxeln med oändliga möjligheter

Välkommen till en ny värld inom kommunikation där möjligheterna är oändliga. Med Infinity är det bara fantasin som sätter gränserna. Vi inkluderar alla fina funktioner som standard. Ring med teams. mobilen eller via datorn! En växel med allt du behöver för effektiv och smart telefoni.