Skip to content

Applikationsdrift, ett samarbete

För all form av applikationsdrift är samarbetet mellan kunden, InfraCom och applikationsägaren, dvs leverantören av applikationen, av största vikt. Enligt vår erfarenhet är brister i kommunikationen nästan alltid det som ligger bakom problem i applikationsdrift. För att undvika det är det kritiskt med aktuella och tydliga serviceavtal mellan er som kund och applikationsägaren. Med det som grund kan vi redan vid produktionssättning dokumentera och skriftligen kommunicera de olika ansvaren, kontaktvägarna och servicenivåerna. 

applikationsdrift4_3_low

Drift på dina villkor

InfraComs applikationsdrift är en instruktionsbaserad drift av applikationer avseende övervakning, hantering av fördefinierade feltillstånd och larm. Med instruktionsbaserad drift avses hantering enligt instruktioner fastställda i samråd med förvaltare och/eller applikationsleverantör. I tjänsten applikationsdrift genomförs övervakning av applikationsspecifika funktioner samt analys av händelser och incidenter för att identifiera orsaker till avvikelser.

Patchning

Infracom använder en centraliserad mjukvara för patchning och hjälper er att hålla alla era servrar patchad med de senaste säkerhetspatchar. Sov gott om natten genom  att veta att säkerhetsexperter alltid ser till att er server är säker.

Backup

Infracom använder sig av backupsystem som gör det möjligt med snabb återställning av både en virtuell maskin och ner på enstaka fil. Backup tas dagligen, månatligen eller beroende på hur ni som kund vill hantera er data. Vi kan köra backup i molnet eller lokalt allt beroende på de regler ni behöver förhålla er till.

Övervakning

Vår övervakningstjänst ingår för alla servrar och är aktiv 24/7/365. Infracoms övervakning har i grunden koll på nyttjandet av CPU, minne och lagring.  I tjänsten ingår att hantera rutiner för att lösa Incidenter, larma och informera överenskomna kontaktytor samt åtgärda fel för att säkerställa tillgänglighet enligt dokumenterade rutiner och instruktioner.

Drifthandbok

InfraCom upprättar vid produktionssättning en drifthandbok över miljön. Här dokumenteras all insamlad information rörande driftsmiljön som kan vara av intresse. Vid införande av en ny server upprättas ett speciellt kapitel om den servern som länkas ihop med den applikation som använder servern. Förändringar dokumenteras löpande i drifthandboken för att säkerställa att det finns en aktuell och levande dokumentation över både applikationer och servrar.

Arbetsplats som tjänst

Infracom kan även hjälpa er med hela er arbetsplats och se till att telefonin på era arbetsplatser fungerar smärtfritt med ett helhets koncept där vi tar ansvar för hela er IT miljö inklusive Office 365.

 

Kontorsnätverk som tjänst

InfraCom tar ansvar över ert lokala nätverk och ser till att det fungerar optimalt och säkert. InfraCom övervakar lösningen och kan hitta och åtgärda fel innan de påverkar er.

 

Infinity molnväxeln med oändliga möjligheter

Välkommen till en ny värld inom telefonsystem där möjligheterna är oändliga. Med Infinity är det bara fantasin som sätter gränserna. Vi inkluderar alla fina funktioner som standard. En växel där allt du behöver för effektiv och smart telefoni finns att tillgå.