Skip to content

5 fördelar med 5G

5G är inte bara en ny generation mobilnätverk och snabbare uppkoppling. Det är en transformation för både individer och organisationer som sträcker sig långt bortom vår användning av mobiltelefonen och internet.

5G är femte generationens mobilnätverk och efterföljaren till 4G som idag används av de flesta mobiltelefoner.

Mobiloperatörer började lanseringen redan 2019 och tekniken anammas enormt mycket snabbare än tidigare standards. Allt fler användare kommer att få tillgång till 5G de närmaste åren.

Självkörande bilar och augmented reality

Den nya standarden kommer att öppna möjligheter som aldrig förr, framför allt för tillämpningar inom industrin.

Till exempel förväntas utvecklingen av IoT eller ”Internet of Things” att explodera. Det handlar om att maskiner kommunicerar med varandra. Du har säkert hört om kylskåp som beställer hem varor när smöret är slut.

När robotar inom vården, industrin eller handeln kan kommunicera helt utan fördröjning uppstår nya sofistikerade tillämpningsmöjligheter. 5G stödjer till exempel uppkopplade trafiksystem, självkörande bilar, styrsystem för komplex industri och gruvdrift.

En bransch där det nya nätet kommer få stor påverkan är upplevelseindustrin, med allt vad kapacitet och hastighet innebär för video, spel och utvecklingen av augmented reality.

5 fördelar med 5G

5G har många påtagliga förbättringar jämför med 4G.

10 gånger snabbare

En av de stora fördelarna är snabbare uppkoppling för mobiler och datorer. Topphastigheterna kommer vara upp emot 10 gånger högre än 4G och inom några år kan det bli möjligt att ladda ned i en hastighet av 10 Gbit/sekund.

Det innebär till exempel att du kan ladda ner en HD-film till din mobiltelefon på några sekunder.

Minimal fördröjning möjliggör realtidskommunikation

En annan skillnad är att svarstiderna blir betydligt kortare, det vill säga den fördröjning som uppstår när olika enheter kommunicerar med varandra. Svarstiden kommer krympa från dagens 25–35 millisekunder till bara några få millisekunder.

Det här möjliggör realtidskommunikation och innebär att industrin kan använda mobilnäten för känsliga styrsystem.

Tänk dig en självkörande bil som larmar när ett barn plötsligt vinglar ut på cykeln i gatan. Då räcker det inte att bilen bromsar med en liten fördröjning. Bromsen måste slå till ”omedelbart” eller inom någon millisekund.

100 gånger mer kapacitet

5G-nätet har mycket kraftfullare bredband än 4G. Faktum är att det är designat för att stödja en 100x ökning i trafikkapacitet och nätverkseffektivitet.

Det här ger en säker och stabil uppkoppling och gör att nätet kan hantera en större mängd data från fler enheter – samtidigt.

Det här är en viktig förbättring med tanke på att vi idag skickar lika mycket data under en halv dag som vi för fem år sedan skickade under en hel vecka.

10 gånger mer energieffektivt

5G kräver enbart 0,2 watt energi för att överföra en megabyte data per sekund. På sikt är målet att uppkopplingen ska vara tio gånger mer energieffektiv än dagens 4G.

På så sätt bidrar 5G till ett mer klimatsmart samhälle.

Skräddarsydda virtuella nät

5G har unika egenskaper som gör det möjligt att skapa virtuella nät i nätet – där varje virtuellt nät kan skräddarsys i termer av kapacitet, hastighet, svarstid eller räckvidd utefter de applikationer de ska serva.

Det här gör att du kan bygga lokala nät för kommunikation även på ställen där det tidigare inte funnits mobilnät, till exempel i gruvdrift eller annan industri.

Från 1G till 5G

5G är den nya standarden efter 1G, 2G, 3G och 4G. Mycket har skett sedan första generationens mobilteknologi introducerades på 80-talet.

  • 1G gav möjligheten att ringa mobilt
  • 2G introducerade SMS
  • 3G innebar möjlighet att surfa via mobilen
  • 4G gav högre hastigheter, smarta telefoner, app-butiker och möjlighet att se video på mobilen
  • 5G kommer att transformera vardagen för både individer och organisationer genom att koppla ihop människor, föremål och enheter.

Det här behöver du för att nyttja 5G

Utbyggnaden av det nya 5G-nätet pågår för fullt och inom de närmaste åren kommer allt fler att kunna få fördelarna av detta supersnabba nät.

Infracom Communications abonnemang använder Telenors nät och vi har samma täckning och möjlighet till 5G som Telenors kunder. För att kunna surfa med 5G måste du: 

  • Ha ett abonnemang med minst 100 GB data
  • Vara på en plats med 5G-täckning
  • Ha en mobil med stöd för 5G, t.ex. iPhone 12 och Samsung Galaxy S20 

Klicka här för att se vår täckningskarta