Skip to content

Till IT-chefen: så här riggar du IT-miljön för att möta kraven från telefoni

Idag är det IT-infrastrukturen som är bärare av både IT-tjänster och telefoni. IT-avdelningen behöver därför säkra att IT-miljön fungerar för båda. Ni behöver också ta hänsyn till att röst ställer högre krav än data. Här är vad IT-chefen behöver veta för att säkerställa att telefonin fungerar smärtfritt.

IT-miljön behöver kunna leverera realtidskommunikation som är pålitlig och har hög kvalitet. Detta ställer krav på hårdvaran och på uppsättningen av infrastrukturen.

Bandbredd och hårdvara sällan ett problem för svenska företag

Kraven på IT-miljön är högre för telefoni än för andra IT-tjänster. Ni behöver ha:

  • Tillräcklig bandbredd.
  • God internetförbindelse.
  • Datorer som är tillräckligt kraftfulla.
  • Nätverksswitchar av god kvalitet.

I Sverige har vi goda förutsättningar för väl fungerande internetbaserad telefoni. Men även om de flesta företag har allt de behöver i form av hårdvara och bandbredd, så kan de ändå få utmaningar med kvaliteten i sin telefoni.

Exempel: Dålig brandvägg var inte orsaken till svajiga samtal

För ett tag sedan kom vi i kontakt med ett företag som fått problem med sin telefoni. De hade bra nätverk, nya switchar och dessutom hade de uppgraderat sin internetförbindelse till 1 GB. Men när de skalade upp med fler användare så fick de plötsligt problem med dåligt ljud på vissa samtal och samtal som bröts. Varför? Tanken föll direkt på brandväggen som var 10 – 15 år gammal men de ville inte gärna uppgradera denna av kostnadsskäl. Problemet var emellertid inte att brandväggen var för dåligt utan att den var alltför hårt inställd. Den scannade alla paket som skickades i nätverket, vilket gjorde att de fick en eftersläpning i talet.

Klassiska flaskhalsar i uppsättningen

Situationen ovan är ett exempel på en klassisk flaskhals i uppsättningen av IT-miljön.

Ett alltför hårt styrt eget nätverk kan påverka prestandan i telefonin. Omvänt, om ni har en kraftfull säkerhetslösning på datorerna men brandväggen inte är uppsatt på rätt sätt så kan ni ändå släppa igenom osäker trafik och utsätta företaget för säkerhetsrisker.

Varje del av kedjan – dator, antivirusskydd, brandvägg och så vidare – behöver samverka för att ni ska ha fullgod säkerhet men utan att kompromissa med prestandan.

”Blame-game” försvårar problemlösning

En utmaning för många företag är att de saknar full kontroll över sin IT. Ni kanske köpt brandväggen från en leverantör, antivirus från en annan, datorer från en tredje och telefoni från en fjärde. Då kan det vara svårt att få ihop helheten och själv sätta rätt säkerhetsrutiner.

En annan vanlig situation är att man köper IT-tjänster av en IT-leverantör, som inte kan telefoni, och att denne gör säkerhetsinställningar som inte är optimala.

Oavsett vilket kan det bli svårt att få hjälp vid problem. Parterna skyller ofta på varandra: ”Det är inte fel på telefonin det är er brandvägg som är problemet och den har inte vi hand om” eller ”Det är er internetanslutning som är för dålig”.

Så här tar du kontroll över IT-miljön

Som IT-chef behöver du säkerställa att IT-miljön kan hantera företagets telefoni.

  1. Ta ett proaktivt grepp om telefonin som en del av IT-miljön. För vissa IT-chefer är detta självklart medan andra inte har det på sin agenda.
  2. Sätt dig in i de specifika krav som telefonin ställer på IT-miljön, både med avseende på prestanda och säkerhet.
  3. Säkerställ att IT-miljön konfigureras utifrån dessa krav.

Det kanske låter krångligt men genom att se telefoni som en IT-fråga så blir det enklare. Du som är IT-chef är redan van att agera på krav från IT-tjänster.

Behöver du hjälp?

Har ni utmaningar med er telefoni? Känner du oro över säkerheten i er IT-miljö? I så fall får du gärna kontakta oss. Vi är vana vid att införa moderna telefonilösningar i olika IT-miljöer och vet vad som krävs. Om vi kan så ger vi dig råd direkt i sittande samtal. Vi erbjuder också analyser där vi ser över er IT-infrastruktur med fokus på prestanda och säkerhet. Om du köper IT och/eller telefonitjänster från oss så ingår givetvis våra lösningar för en optimal uppsättning av IT-miljön i införandet