Skip to content

5 skäl till att allt fler företag väljer Teamstelefoni

Teamstelefoni har fått ett rejält uppsving under det senaste året. En stor anledning är att användningen av Microsoft Teams ökat så dramatiskt. Men det finns också andra faktorer som föranleder ett byte av telefonilösning. Här är vanliga orsaker till att företag väljer Teamstelefoni.

Idag har vi på Infracom 100-tals kunder som valt Teamstelefoni som kommunikationslösning. Från att ha varit en lösning för ”early adopters” har det etablerat sig som ett alternativ, både till traditionella fysiska lösningar och till andra molnlösningar.

En anledning är förstås att så många idag använder Microsoft Teams i sitt dagliga arbete. Det finns inte längre någon tröskel i att få medarbetarna att anamma Teams. Att koppla på extern telefoni har därför blivit ett litet och enkelt nästa steg.

Orsaker till att företag väljer Teamstelefoni

Här är några vanliga anledningar till att företag och organisationer väljer att ta steget till Teamstelefoni:

1. Krav på distanslösning

Under pandemin har många företag bytt till Teamstelefoni för att möjliggöra distansarbete för medarbetare som normalt sett är bundna till kontoret.

Italienska Havi är ett sådant exempel. Med hjälp av Teamstelefoni kunde de fortsätta verksamheten som vanligt eftersom alla växeltelefonister och hela kundsupportavdelningen kunde arbeta hemifrån. Läs mer om Havi här

2. Driftstopp i telefonväxel

Driftstopp i en fysisk telefonväxel är en situation som ofta föranleder ett byte till en molnlösning. När en organisation råkar ut för ett driftstopp kan de akut behöva hitta en telefonilösning som går att få på plats snabbt. Då är Teamstelefoni ett bra val.

3. Gammal hårdvara

Företag som vet med sig att deras befintliga telefonväxel är gammal väljer ofta att byta till Teamstelefoni. Dels för att minska kostnaderna för underhåll, dels för att undvika risken för driftstopp.

4. Behov av lösning för olika användargrupper

Möjligheten till användaranpassning är ett annat skäl, speciellt i branscher som traditionellt haft svårt att hitta bra lösningar för sin telefoni (som t.ex. bygg, industri och handel).

Du kan ha Teamstelefoni som telefonilösning även om bara vissa medarbetare ringer med datorn. Andra medarbetargrupper kan ringa från sin mobil, från en fast telefon eller från en DECT-telefon, beroende på vad som passar dem bäst.

5. Möjligheten att ha en enda kommunikationslösning

Att Microsoft Teams kan bli en hubb för all kommunikation är också en anledning till att organisationer väljer att byta till Teamstelefoni. Det finns produktivitetsvinster i att medarbetarna har all kommunikation på ett ställe (filer, chatt, möten, samtal, växel) samt att de kan ringa med olika enheter, se ovan.

Numera kan du också använda mycket traditionell hårdvara med Teamstelefoni. Du kan till exempel koppla in hårdvarutelefoner för IP-telefoni i Teamstelefonilösningen men också porttelefoner och högtalarsystem, vilket är smidigt till exempel inom handel.

Slutligen är som sagt den ökande användningen av Microsoft Teams ett skäl i sig. Många organisationer ser att de kan få ytterligare synergier – för både medarbetare, administratörer och verksamheten i stort – genom att förlänga användningen av Microsoft Teams.

Tröghet i bytet av telefonilösning

Fördelarna med Teamstelefoni lockar. Det är skalbart, flexibelt, enkelt att administrera, driftsäkert, kostnadseffektivt och ger produktivitetsvinster.

Samtidigt finns det en tröghet i att byta telefonilösning och anamma ny teknik.

Här är svar på frågor vi ofta får kopplat till bytet från befintlig lösning till Teamstelefoni.