Skip to content

Vad krävs för att byta till Teamstelefoni?

Det finns stor nyfikenhet kring Teamstelefoni. Men många tycker att det känns som ett stort beslut att byta telefonilösning. Här är svar på vanliga frågor och ett sätt att testa Teamstelefoni innan ni bestämmer er.

Teamstelefoni blir allt vanligare som kommunikationslösning. De allra flesta telefonibehov kan idag uppfyllas med Teamstelefoni. Telefonin kan också ”förlängas” genom synergier mellan telefoni och IT och gentemot andra system.

Finns all funktionalitet vi behöver i Teamstelefonilösningen?
Det finns mängder av funktionalitet och möjligheter att skapa specialanpassningar för telefoni i Microsoft Teams. Utmaningen ligger snarare i att inte stirra sig blind på vad man har idag och försöka applicera in det i den nya tekniken. Istället bör man utvärdera nya möjligheter till synergier och effektivitetsförbättringar.

Hur lång tid tar det att byta?
Vi har flyttat hela företag från traditionella ”on-prem-lösningar” till Teamstelefoni på mindre än en vecka. Vår rekommendation är att man gör ett stegvist införande och fasar skalningen över tid både vad gäller användare och funktionalitet.

Det är bra att redan från början ha en plan så att man vet hur lång tid det kommer att ta och vad slutresultatet ska bli. Tidplanens längd beror på målbild, krav och behoven av specialanpassningar och integrationer.

Vad krävs av oss?
Du bör tillsammans med leverantören utforska krav, behov och möjligheter och sätta en målbild. Du behöver också tillhandahålla telefonnummer och information om er nuvarande telefonilösning.

Leverantören kan ställa de rätta frågorna för att få fram den information som behövs och sätta en projektplan. Man behöver till exempel ta hänsyn till existerande analoga linjer, faxabonnemang, porttelefoner och annat som är lätt att missa. Samt beakta eventuella integrationer mot egenutvecklade eller andras system.

Hur vet vi att det passar oss?
Att börja med en pilot är ett bra sätt att utvärdera lösningen. Det är också ett bra sätt att komma igång då ni har möjligheter att göra justeringar innan lösningen rullas ut till alla.

En typisk pilot med InfraCom brukar inkludera ett 10-tal medarbetare. Piloten sker parallellt med kundens befintliga lösning (som kan vara från oss eller annan leverantör). Lösningen sätts upp till en fast kostnad där samtal ingår och numren vidarekopplas så att testet blir skarpt.

Vilken företagsstorlek passar Teamstelefoni för?
Teamstelefoni passar för företag från 10 till 10 000 medarbetare. Bolagets storlek påverkar vilka krav som ställs samt designen av lösningen. Det fina med molnet är att det skalar sömlöst. Lösningen kan växa i antal användare och funktionalitet vartefter organisationen växer och ni betalar bara för det som används.

Vad händer om vi tappar internetuppkopplingen?
Liksom med molnbaserade IT-tjänster så hanterar telefonioperatörerna driften med hjälp av spridda serverhallar. Om en server går ner så tar en annan vid. Så risken för driftstopp är minimala.

Detta sagt behöver du som kund tillgång till ett stabilt nätverk. Det kan vara värt att investera i 4G-redundans (framöver 5G). Det är osannolikt att både internet och den mobila masten är ur funktion samtidigt.

Testa Teamstelefoni
Det finns en tröghet i att byta telefonilösning. Många är inte redo att överge det de har i sina befintliga lösningar och känner osäkerhet kring vad de byter till.

Därför har vi tagit fram ett prova-på-erbjudande där en grupp användare får testa Teamstelefoni under en månad. Det är ett bra sätt att själv känna på hur det fungerar i praktiken och att utvärdera lösningen utan risk.