Skip to content

Vad är PBX och vad är nyttan?

PBX är en förkortning som ofta hörs inom telefoni men det är inte självklart vad det betyder. Numera är det ofta en molnbaserad telefonväxel som avses när man pratar om PBX, men det finns också digitala lösningar. I den här artikeln beskriver vi vad PBX är, vilka lösningar som finns samt för- och nackdelar med en lösning i molnet.

Vad är PBX?

PBX står för private branch exchange och kallas också för abonnentväxel. Det är en växel som används inom ett företag eller organisation. PBX-systemet har externa linjer (huvudledningar) kopplade till ett publikt telefoninätverk och interna linjer (anknytningar) så att medarbetarna enkelt kan kommunicera med varandra.

Abonnentväxlar finns i olika storlekar, från enbart två huvudledningar och tre anknytningar till 10 000 anknytningar och hundratals huvudledningar.

Förr var huvudledningarna analoga telefonlinjer. Numera går förbindelsen via ISDN (Integrated Services Digital Network) eller internettelefoni (VoIP, Voice over Internet Protocol).

Digitala och molnbaserade PBX-lösningar

Fysiskt installerade manuella växlar håller på att försvinna helt. Moderna växlar består istället av mjukvara och här finns två alternativ; digital ”on-prem” eller en molnbaserad lösning.

En digital PBX-lösning, eller ”on-prem” som det också kallas, har PBX-utrustning som ligger inrymd i stora hårdvaruenheter och lagras på plats. Ofta är lösningarna dyra på grund av sin storlek och kraven på lagring. De behöver löpande underhåll av personer med specialistkompetens då lösningarna är komplexa. Du hanterar systemet via en PBX switchboard.

En molnbaserad PBX-lösning har samma funktionalitet som en digital lösning men både mjukvara och data ligger i molnet. En molnbaserad lösning administrerar du online i en portal. Genom att hantera samtalsflöden kan du tillskriva en samling funktioner och regler till olika telefonnummer. Medarbetarna kan också själva skräddarsy sina inställningar och bestämma till exempel om de vill ha samtal till både skrivbordstelefonen och till datorn.

Molnbaserad PBX växer snabbast

Molnbaserade PBX-system har ökat kraftigt i popularitet de senaste åren. En stor anledning är att kostnaden är lägre och att du slipper installera och underhålla fysisk utrustning. En annan är att de är enklare att använda.

Ett tredje skäl är att det blir mer kostnadseffektivt eftersom du bara betalar för de funktioner och de telefonlinjer du behöver. Du kan enkelt skala upp och ner vartefter behoven ändras.

Det här har gjort att även små företag kan börja använda växelfunktionalitet och därigenom ge bättre service till sina kunder.

För- och nackdelar med en molnlösning

Det finns, som ovan beskrivet, många fördelar med en molnlösning. En sådan har också viss funktionalitet som inte finns i andra lösningar, till exempel samtalsköer och automatisk växeltelefonist. Dessutom har den obegränsade samtal.

Kvaliteten i en PBX-lösning i molnet beror emellertid helt och hållet på hur stabil internetuppkoppling du har. Om ni inte har tillgång till snabbt internet, om internetuppkopplingen vacklar ibland eller ni inte kan säkra en bra uppkoppling, så är en PBX-lösning i molnet inte att rekommendera.

En molnlösning är också känsligare ur säkerhetssynpunkt än ett digitalt system. Därför är det viktigt att leverantören av lösningen tryggar säkerheten och har övervakningssystem som larmar om potentiella hot.

Stabiliteten då?

Så, kvaliteten i en PBX-lösning i molnet beror av kvaliteten på din internetuppkoppling. Pålitligheten är däremot inte sämre i molntelefoni än i traditionell telefoni. Det är en myt.

Traditionell telefoni sker via koppartråd och är därför mer utsatt för slitage, vandalism och annat som kan orsaka avbrott i telefonitjänsterna.

I molnbaserade system säkerställer leverantören hög stabilitet genom det man kallar geografisk ”redundancy”. Det betyder att man har servrar på olika fysiska platser. Genom att servrarna har identisk information så kan de ersätta varandra omedelbart i det fall en av dem skulle fallera.