Hem/Telefoni/Telefonitjänster/Internet of Things

Internet of Things

Kopplar upp dig emot alla enheter…

InfraComs IOT SIM-kort erbjuder ett stort antal möjligheter för företag, allt från uppkopplade enheter som delar slutanvändardata, till lösningar som möjliggör autonom drift av fordon och maskiner.

InfraComs IOT vänder sig i första hand till företag som behöver olika typer av larmfunktioner t.ex i hissar och bostäder, eller fjärravläsning och styrning av utlokaliserad utrustning såsom elmätare, vattenpumpar och varuautomater.

Ett IoT Sim kort har vissa begränsningar:

  • Ingen topup av data
  • Ingen varning att datapotten är slut
  • Ingen begränsning att datapotten är slut – utan rörlig kostnad direkt utan begränsningar

Läs mer här om andra telefonitjänster:

Aktiv Telefonist är en personlig och professionell svarstjänst.

Läs mer

Call Recording spelar enkelt in utvalda samtal åt dig.

Läs mer

Få stenkoll på servicenivån – enkelt och överskådligt

Läs mer

Med faxbrevlåda hanterar du fax lika enkelt som mejl.

Läs mer

Ökar tillgängligheten i ert telefonsystem

Läs mer

Enkel synk av kalender & kontakter

Läs mer

Gör det enkelt att analysera era samtal

Läs mer

Smidig konferens var än kollegorna befinner sig

Läs mer