Sedan den 1 april 2020 släpper nu Microsoft möjligheten för Office365 användare, som har någon av paketeringarna Business Essential, Business Premium eller Microsoft 365 Business, att aktivera telefoni i Microsoft Teams.

Detta har tidigare endast varit möjligt för användare med licenser inom A, E eller F-plan.

å Weblink har vi varit rustade länge för att tillmötesgå våra kunders önskemål med telefoni och växelfunktionalitet i Microsoft Teams.

Nu ges även möjligheten till små och medelstora bolag att använda tjänsten, då dessa typer av bolag oftast använder de nämnda licensmodellerna ovan för sin Office365-miljö.

Vi erbjuder idag, via vår integrerade telefonibot Astrid, möjligheten till att sköta er telefonilösning direkt i Teams, med ett urval av funktioner nedan:

  • Sköta in/urloggning av svarsgrupper direkt i Teams
  • Ändra hänvisning/presence med koppling mot växeln direkt i Teams
  • Integrera mobiltelefonen i Teams! Svara på samtal, skicka sms, fyll på data vid behov…
  • Koppla samtal! Självklart kan ni koppla samtal direkt i Teams, precis som i en vanlig traditionell eller molnbaserad växel.
  • Chatta med Astrid! Astrid har hög artificiell intelligens, hon är en så kallad AI-bot. Astrid kan hjälpa dig med flera av kommandona listade här, genom att du enkelt chattar med henne och beskriver vad du vill ha hjälp med.
  • Se dina kollegor, är de tillgängliga för samtal, hänvisade, eller upptagna? Direkt i Teams med hjälp av så kallad linjestatus. Fungerar även för de användare som inte ringer med Teams, t ex personal i produktion som använder traditionell DECT/IP-telefon, eller säljare som kanske reser och enbart kör mobiltelefon.
  • Wallboard – Se dina svarsgrupper, svarshistorik och annan relevant info – direkt i Teams!