Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund, förkortat SBR, är ett branschförbund för bildemonterare som funnits sedan år 1961.

Infracom Communications (fd Weblink) är sedan 3 år tillbaka exklusiv samarbetspartner med förbundet och levererar kundanpassade telefoni & kommunikationslösningar till stora delar av medlemsföretagen.

Vi tackar ödmjukast för det fortsatta förtroendet!