Pressmeddelanden

2019

2019-06-24 | 18:00

Spridningsemissionen i InfraCom Group övertecknad – Bolaget tillförs cirka 20,4 MSEK samt cirka 1 900 nya aktieägare

2019-06-05 | 09:13

InfraCom Group AB (publ) genomför spridningsemission (Korrigering)

2019-06-04 | 18:30

InfraCom Group AB (publ) genomför spridningsemission

2019-05-27 | 16:55

InfraCom rekryterar Anders Brismo som vVD/COO

2019-05-07 | 14:31

Vd Bo Kjellberg presenterar delårsrapporten för kvartal 3

2019-05-07 | 09:51

Delårsrapport kvartal 3 2018/2019, InfraCom Group AB (publ)

2019-04-30 | 10:33

InfraCom deltar i SvD Börsplus ”Digitala Vinnare”

2019-03-27 | 08:30

InfraCom växer genom förvärv av IT-outsourcing bolaget Netono AB

2019-02-26 | 16:00

InfraCom har tecknat avsiktsförklaring om förvärv av Netono AB

2019-02-13 | 15:18

VD Bo Kjellberg presenterar InfraCom på Redeye Investor After Work Göteborg – 21 februari

2019-02-05 | 09:25

Vd Bo Kjellberg presenterar halvårsbokslutet för Infracom Group AB (publ)

2019-02-05 | 08:30

Halvårsrapport 2018/19

2018

2018-12-07 | 16:19

Kompletterande information gällande förvärvet av Öretel

2018-12-07 | 08:30

InfraCom förvärvar Öretel och är nu etablerade i Stockholm, Göteborg och Malmö

2018-11-07 | 08:30

Delårsrapport kvartal 1 2018/19

2018-10-26 | 08:30

Kommuniké från årsstämma 2018

2018-10-22 | 16:07

Cellip AB blir helägt dotterbolag

2018-10-04 | 17:08

Uppdatering av bokslutskommuniké

2018-10-04 | 17:08

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017/18

2018-09-27 | 08:30

Kallelse till årsstämma i InfraCom Group AB (publ)

2018-09-26 | 08:30

InfraCom ökar sitt innehav i Cellip AB till 76 % genom förvärv av aktier och erbjuder övriga aktieägare inlösen

2018-08-31 | 08:30

Bokslutskommuniké 2017/18 InfraCom Group AB (publ)

2018-08-10 | 14:08

Oscar Civill tillträder som VD för Weblink IP Phone

2018-08-08 | 08:44

Andrei Sin är rekryterad som VD till PIN

2018-07-02 | 08:30

PIN växer genom förvärv av ISP-kundstock från Bearcom

2018-06-14 | 13:35

Internet.se startar verksamhet i Storbritannien

2018-06-07 | 11:25

Länk till presentation av InfraCom på Redeye Growth Day, 4 juni 2018

2018-05-04 | 08:30

Delårsrapport kvartal 3 2017/18

2018-03-12 | 08:30

InfraCom ökar sitt innehav i Cellip AB till 66 % genom förvärv av Cellip Holding AB

2018-02-07 | 08:30

Halvårsrapport 1 juli till 31 december 2017

2018-01-10 | 12:53

Marknadsmeddelande 11/18 – Infracom Group AB noteras på AktieTorget den 15 januari 2018

2017

2017-12-07 | 16:03

Nyemissionen i InfraCom inför noteringen på AktieTorget övertecknades med 341 procent

2017-11-16 | 14:45

InfraCom Group AB (publ) noteras på AktieTorget