Skip to content

Ordlistan om telefoni för dig som är ofrivilligt telefoniansvarig

Vi tycker att telefoni är jättespännande. Men vi vet att långt ifrån alla delar den uppfattningen. Tvärtom kan telefoni vara tämligen svårbegripligt för den som inte arbetar med det eller är intresserad. Här är ordlistan om telefoni för dig som på något sätt är inblandad i telefoni på ditt företag och inte redan kan begreppen.

Den tekniska utvecklingen går fort, antalet telefonilösningar och typer av abonnemang ökar hela tiden och det är inte enkelt att hänga med i svängarna. När det mesta sker över internet så flyter dessutom IT och telefoni ihop på ett sätt som inte tidigare var fallet. Här är ordlistan om telefoni som ger en översikt till de mest grundläggande begreppen.

Olika typer av telefoni

Fast telefoni är traditionell (kretskopplad) telefoni som sker i ett nätverk av ledningar med koppartråd. Fast telefoni har minskat med åren till förmån för nyare teknologi i form av mobiltelefoni och internettelefoni.

IP-telefoni är telefoni via internet. IP betyder Internet Protocol och är den standard som används för att skicka information över internet.
Internettelefoni är alltså samma sak som IP-telefoni och det kan också kallas webbtelefoni eller bredbandstelefoni.

Integrerad telefoni är telefoni som integreras med andra kommunikationstjänster som exempelvis e-post, chatt, dokumentdelning, möten, video och växelfunktionalitet. Telefoni integrerad till Microsoft Teams hör till de mest kända lösningarna.

Unified Communications (UC) är det engelska begreppet för integrering av kommunikationstjänster eller samordnad kommunikation som det också kallas. Det finns olika UC-lösningar men alla har inte den koppling till e-post och kontorsprogram som finns i Microsoft 365 och Teams.

Olika typer av telefoner

Fast telefon. En fast telefon behöver ingen närmare förklaring. Det är en klassisk telefon som kopplas in i telefonjacket för att ringa via det vanliga telefoninätet.

Mobiltelefon. Med en mobiltelefon ringer du istället på mobilnätet.

IP-telefon. En IP-telefon ser ut som en vanlig telefon men ansluts till internet istället för telefonjacket och används således när du ringer med IP-telefoni.

Softphone. En softphone är inte en telefon i ordets rätta bemärkelse. Det är ett mjukvaruprogram som gör det möjligt att ringa via internet från en laptop, dator, mobiltelefon eller annan datorenhet. En softphone låter användaren ringa, ta emot samtal, koppla vidare, se närvarostatus och använda växelfunktionalitet, från valfri enhet. Den används ofta tillsammans med ett headset anslutet till datorns ljudkort.

DECT-telefon – En DECT-telefon är en trådlös telefon som använder det fasta telefoninätet. DECT står för Digital Enhanced Cordless Telecommunications och är en standard för trådlösa telefoner. DECT-telefoner används ofta inom branscher som industri, handel och sjukvård, på byggarbetsplatser och lager. De har en räckvidd på 50 meter inomhus och 300 meter utomhus.

Teknikbegrepp

VoIP betyder Voice over Internet Protocol. Det är den teknik som används för att kunna ringa över internet.

IP-DECT är en teknologi som tillåter integration mellan trådlösa enheter (DECT) och IP-teknologi. IP-DECT gör det således möjligt att använda internettelefoni tillsammans med traditionella telefoner uppkopplade till fasta nätet. Teknologin gör också att Dect-telefoner kan användas i en integrerad kommunikationslösning, exempelvis Teamstelefoni.

Olika typer av telefonväxlar

Fysisk telefonväxel. En fysisk växel är en traditionell telefonväxel som installeras på plats. En fysisk telefonväxel kräver ofta anpassade telefoner som inte går att använda med andra lösningar.
.
Molnväxel. En molnväxel är växelfunktionalitet i molnet där du hyr tjänster och funktioner efter behov. Du har alltså inte någon fysisk utrustning förutom telefoner, datorer och eventuell konferensutrustning.

IP-växel är bara ett annat namn för molnväxel. Andra namn för samma sak är mobilväxel, molnbaserad växel eller virtuell växel.