Skip to content

När passar Teamstelefoni?

I takt med att användartrösklarna för Microsoft Teams krympt så har intresset för Teamstelefoni ökat. Men vad är Teamstelefoni, när passar det och när passar det inte?

Många medarbetare använder redan Teams för att ringa internt till sina kollegor. Att göra samma sak för att ringa externt är således ett litet steg.

Men Teamstelefoni är mer än bara externa samtal via Teamsapplikationen.

Vad är Teamstelefoni?

Teamstelefoni som du köper direkt av Microsoft är ett tillägg till Teams. Det innebär att du kan ringa och ta emot externa samtal via Teamsapplikationen. Men, det motsvarar inte en komplett telefonilösning.

Däremot kan Teamstelefonin bli en fullfjädrad telefonilösning om du köper den via en telefonioperatör. Vi på InfraCom utvecklar telefoni som passar med Microsofts standarder.

Det betyder att Teamstelefoni kan bli den enda plattform du behöver för alla era telefonibehov inkluderat mobiltelefoni, växelfunktionalitet och integrationer mot affärssystem.

Speciellt som det (namnet till trots) är en lösning som kan användas på olika sätt, inte bara via Teams.

När passar Teamstelefoni

Teamstelefoni passar för organisationer i alla branscher över en viss storlek. Här är några riktlinjer för när det passar och inte.

10 eller fler användare

Teamstelefoni passar för organisationer med 10 eller fler användare. Över denna gräns kan ni motivera bytet till Teamstelefoni som en kostnadseffektiv lösning.

Använder Microsoft Teams

En grundförutsättning för att Teamstelefoni ska vara ett relevant val är att ni beslutat er för att använda Microsoft Teams, till exempel för möten och annan digital kommunikation.

Använder ni Zoom, Dropbox, Google Drive och Slack eller andra kommunikations- och IT-plattformar bortom Microsoft-sfären, så finns det ingen anledning att införa Teamstelefoni.

Detta sagt behöver inte alla medarbetare använda Teams för att Teamstelefoni ska vara ett bra val.

Har medarbetargrupper med olika behov

Teamstelefoni passar i organisationer som har olika medarbetargrupper. Det är nämligen en molnlösning som kan ”tas ut” i olika enheter och presenteras på olika sätt. I dagligt tal kallar vi det för Teamstelefoni men du måste alltså inte ringa via Teamsapplikationen.

Medarbetare som reser mycket kan istället använda mobiltelefonen, personal på lagret kanske behöver DECT-telefoner medan kontorsmedarbetare och kundsupport har fördelar av att kommunicera via datorn och Teams.

Behöver växelfunktionalitet

De flesta organisationer med fler än 10 anställda behöver växelfunktionalitet i mer eller mindre omfattning.

Teamstelefoni erbjuder allt du kan tänkas behöva från en modern molnväxel. Du kan också börja i liten skala och lägga till funktionalitet i takt med att behoven ökar.

Har internationell verksamhet

Teamstelefoni passar utmärkt för företag och organisationer som verkar internationellt. Du kan nämligen använda samma plattform och slipper därmed ha olika operatörer och olika avtal i olika länder. Istället har du en kontakt, ett avtal och det blir enklare att felsöka i händelse av fel.

Dessutom blir det billigare eftersom ni ringer lokala samtal över landsgränser.

Är i tillväxt

Teamstelefoni ett bra val för organisationer som växer. Detta eftersom ni betalar för det ni använder, i form av användare och funktionalitet, och enkelt kan skala upp i takt med att ni blir fler och behoven ökar.

Vill effektivisera

Slutligen passar Teamstelefoni för organisationer som vill öka sin produktivitet. När IT och telefoni smälter samman kan ni arbeta smartare.

Effektivitetsvinster uppkommer också från att ni har en enda plattform för all telefoni. Det ger möjligheter till effektivare kundbemötande, ökad transparens och mindre administration.