InfraCom hjälper sina kunder med IT-säkerhet, digitalisering av arbetsplats och distansarbete samt driftansvar av kritiska centrala stödsystem.

Under de senaste åren har InfraCom-bolaget HDW skapat strategier som hjälper företag med drift, utveckling och expertsupport av de största affärssystemen på den svenska marknaden. Tillsammans med leverantörerna har vi utvecklat processer för driftsäker implementation samt att vara närvarande och stötta kundens framtida behov. Beroende av säkerhetskrav och integrationsbehov till andra stödsystem driftsätter vi kundens system både i molnet och hybrid, där man även har lokalt placerade hårdvara.

Molnets styrka är att det inte krävs någon uppstartskostnad utan att man i stället blir en användare i en gemensam större driftmiljö. I stället för att äga och underhålla egen hårdvara används enbart delar av molntjänstens resurser vilket förenklar investering och underhåll samt att man får tillgång till standardiserade funktioner inom tex. säkerhet och backup. Det finns även nackdelar med molnet som kunden bör känna till. Nackdelarna med molndrift är förutom i Inlåsningseffekten hos en leverantör, att man släpper ifrån sig ansvaret för hårdvaran, sina viktigaste system och data vilket kan medföra längre åtgärdstider vid problem. Publika molnleverantörer tenderar att ha en dynamik kostnadsstrategi vilket kan variera övertid och då skapa viss oklarhet.

Fördelen med hybridmiljö är att man själv sätter säkerhetsnivån och vart man fysiskt vill placera sina system. I en hybridmiljö är det även möjligt att dela upp funktioner i det lokala systemet med en extern molntjänst. Med hybrid behöver man inte kompromissa på vare sig säkerhetsnivå eller oklara driftkostnader utan kan leva i de bästa av båda världar. Om något fallerar blir felet prioriterat eftersom man inte delar sin miljön med andra kunder. Hybriddrift är en IT-miljön som kräver mer tillsyn, underhåll och har en uppstartskostnad i form av hårdvara, installation och därefter underhåll.

Genom att sampaketera vår tjänst Digital Arbetsplats med centrala systemstöd som till exempel. Hogia och Visma i en verksamhet kan vi ta ett helhetsansvar utan att blanda in ytterligare 3e-parts leverantörer vilket förenklar livet för oss och våra kunder.

Tomas Stigenberg, COO på HDW Data tillägger att vi är en affärssystemsoberoende leverantör. Bland annat är vi Visma Partner med stor erfarenhet kring teknisk drift och hosting av systemen. För våra Vismakunder har vi oftast fullt driftansvar, det inkluderar mail, löpande underhåll, hårdvaror med mera.