InfraCom vinner upphandling för Treklövern Bostads AB, det allmännyttiga bostadsbolaget i Klippans kommun, för att skapa och ajourhålla en stabil och säker IT-plattform.

– Det är mycket viktigt att ett allmännyttigt bostadsbolag, som Treklövern inte hindras av felaktig hårdvara eller mjukvara samt brist på kompetens inom organisationen, säger Magnus Edlund, projektledare i Treklövern leveransen. 

Treklövern Bostads AB är det allmännyttiga bostadsbolaget i Klippans kommun med 1064 lägenheter och en omsättning närmare 80 miljoner kronor. Treklövern är en av de aktiva medlemmarna i Sveriges Allmännyttas Digitaliseringsinitiativ, ett projekt som syftar till att förstärka och accelerera den kommunala allmännyttans digitalisering.

Med stora ambitioner att åstadkomma en förändringsresa med utveckling och digitalisering av sin organisation som mål, gav Treklövern under våren 2022 ut en upphandling där de sökte en IT-partner inom IT-drift och IT-arbetsplats. Bostadsbolaget sökte en partner med helhetsåtagande, även för att bistå med rådgivning och proaktivt förslag för att skapa och ajourhålla en stabil och säker IT-plattform. När alla inskickade upphandlingar var utvärderade beslutades att InfraCom Managed Services anbud skulle antas. InfraCom levererade det bästa mellan pris och kvalitet.

”InfraComs ambition för Treklövern är samma som för alla våra kunder; att IT-miljön ska vara en integrerad del av verksamheten och bidra till kundnytta, där IT- och informationssäkerhet är anpassad för att möta det ökade behovet av digitalisering”, säger Magnus Edlund, ansvarig för InfraComs projektkontor och projektledare i Treklövern leveransen.

Mikael Karlsson, affärsområdeschef för området Digital Arbetsplats på InfraCom fyller i; ”Som alla andra företag har Treklövern allt fler system som behöver integreras med varandra, vilket det ofta inte finns stöd för. Här kan vi på InfraCom bidra med all vår kompetens, vi blir bolagets externa IT-avdelning med all den sakkunskap som krävs i dagens digitaliserande samhälle”.

Torbjörn Frisk, ansvarig för upphandlingsavdelningen på InfraCom är mycket glad över den vunna upphandlingen.

– Det är kul att arbeta med upphandlingar hos InfraCom eftersom vi har en av marknadens bredaste tjänsteportföljer att erbjuda våra kunder. Få leverantörer i vår storlek kan erbjuda samma tjänster som vi kan, samtidigt som vi har en beprövad strategi för en IT-leverans av IT-drift och IT-arbetsplats. Vi är lagom stora för att se varje kund som mycket viktig för oss och där vi bland annat har vad jag tror är Sveriges bästa IT-support, bara ett samtal eller meddelande bort, säger han.