InfraCom är en komplett IT-Infrastrukturleverantör av digitala arbetsplats-, telefoni- och nätverkstjänster med kundnytta i fokus. För att möta framtidens krav på mobilitet, flexibilitet och åtkomst av verksamhetens data oavsett tid, plats eller enhet utökar vi nu vårt kunderbjudande tillsammans med Microsoft.

Som Guldcertifierad Microsofts-lösningsleverantör hjälper vi våra kunder att hitta de bästa IT-lösningarna samt rätt licensmodell.

I vår process för att optimera våra kunders Microsoft-lösning gör vi i första steget en förstudie för att identifiera behovet. Därefter kommer vi med förslag för att maximera kundnytta och minska kostnader. Självklart hjälper vi till med implementationen. När allt är på plats tar vi ett helhetsansvar för löpande förvaltning med återkommande förbättringsåtgärder.

 

Referens case: Skogssällskapet

Skogssällskapet IT-arbetsplats var tidigare en väl standardiserad och ”managerad” IT-miljö. IT-arbetsplatsen var baserad på traditionella lokala Microsoftlösningar, vilket gav en väl standardiserad IT plattform. Då Skogssällskapet stod inför en större förändring och omorganisation var en av lösningarna att modernisera IT än mer och då med tanke på de möjligheter som finns idag, till att minimera all hantering runt tekniken och ha full fokus på produktiviteten.

Valet gjordes med att Frontnode idag levererar en tjänst som kallas Digital arbetsplats och som hanterar hela IT arbetsplatsen till en fast avgift per användare och månad. Teknik, support, förvaltning och utveckling av IT-arbetsplatsen ingår i tjänsten, vilket göt att vår verksamhet har alla fokus på produktiviteten för vår egen verksamhet.

Läs mer här