Nu har vi utökat vår ISO certifiering. ISO 27001 säkerställer att vi arbetar på ett systematiskt och effektivt sätt med informationssäkerhet i syfte att identifiera hot och förebygga risk.

Infracom har sen länge jobbat enligt dessa principer men nu är vi officiellt certifierade enligt ISO 27001

Våra kunder ställer allt högre krav på informationssäkerhet och ISO-certifieringen visar att vi gör just detta.