Skip to content

Sinch

Sinch (fd CLX) grundades redan 2008 och har sedan dess vuxit rejält och består idag av fler än 3000 medarbetare och finns med kontor i totalt 47 länder.
Sinch tillhandahåller tjänster, teknik och plattformar inom kommunikation för framförallt SMS, men även för röst och video.

Globala kunder, användare och mottagare över hela världen

8 av de 10 största tech-företagen i USA använder sig idag av Sinch’s tjänster, och du som läsare har säkerligen haft nytta av dem också när du till exempel fått inloggningsuppgifter, leveransbesked eller annan nödvändig information skickat till dig via SMS!
Idag kan Sinch SMS-tjänster användas i princip över hela världen.
I kombination med detta erbjuder Sinch användarvänliga plattformar, där kunderna kan skräddarsy sina SMS-utskick själva i de fall de till exempel innehåller marknadsmaterial, reklam eller annan information som man vill nå ut med till sina klienter.
Idag hanterar Sinch’s plattformar cirka 145 biljoner aktiviteter per år!

Framtidens kommunikation – OTT Messaging Apps

Sinch ser även en rejäl ökning av användare utav OTT (Over-The-Top) Messaging Apps. Detta kan vara appar såsom WhatsApp, Messenger, Viber eller Instagram till exempel. Sinchs teknik går att integrera även med denna typen av meddelandeapplikationer, och även kombineras med smarta chattbottar.

Helhetslösning för intern och extern kommunikation med Microsoft Teams

När det var dags för Sinch att se över telefonilösningen för supportavdelningen i Sverige, så föll valet tillslut på InfraCom och möjligheten att integrera telefonin i Microsoft Teams.

Vi tittade på lite olika leverantörer men valet föll på InfraCom, då vi redan använde Teams i det vardagliga arbetet och kunde integrera vår telefoni fullt ut i Teams. Målbilden var att vi skulle kunna vara nåbara vart vi än befinner oss, med en skalbarhet i lösningen då vi enkelt vill kunna lägga till fler användare.
Det ska heller inte spela någon roll om vi har ett team i ett annat land som behöver tillgång till tjänsten. Allt detta fick vi med InfraCom, säger Douglas Richardson, Sinch.

Idag levererar InfraCom telefoni, fullt integrerad i Microsoft Teams kombinerat med växelfunktionalitet till Sinch, både i Sverige och internationellt.

Kontakten med InfraCom har fungerat bra och vill man samla sin kommunikationslösning i en plattform är detta en väldigt bra lösning, då det skalar bra och ger en enkelhet för användarna. När vi har behövt hjälp har InfraCom varit snabba och responsiva, vi har fått tydliga besked och supporten har fungerat bra, avslutar Douglas Richardson.

För mer information om Sinch, besök Sinch.com