Skip to content

Institutet för mänskliga rättigheter

Kundcase: Institutet för mänskliga rättigheter

“Med en modern digitaliserad arbetsplats kan de anställda jobba rörligt, bekymmersfritt och säkert som ett team – oberoende av tid, rum och plats.”

Den nya myndigheten Institutet för Mänskliga Rättigheter satte upp sin verksamhet den 1 januari 2022. Myndighetens uppgift är att skydda och främja de mänskliga rättigheterna med ett så brett uppdrag som möjligt med en tydlig utformning som skall slås fast i grundlag eller annan lagstiftning.

– Jag är glad att vi har fattat beslut som innebär att Institutet för Mänskliga Rättigheter börjar sättas upp i praktiken. Att få ett institut på plats som kommer kunna följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och förverkligas i Sverige är av stor betydelse, säger dåvarande jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi.

Placeringen av den nya myndigheten blev vid teknikklustret Ideon Science Park i Lund, som är en välkänd och innovativ forskningshubb med över 400 företag och 10 000 arbetsplatser.

Kraven på leverantören till den nya myndigheten var naturligtvis mycket stora. Förutom kraven på funktionalitet, tillgänglighet och modern paketering var det även rigorösa säkerhetskrav. Med ett sampaketera erbjudandet som samtidigt skapar en driftsäker miljö med hög tillgänglighet lyckades InfraCom möta Institutet för Mänskliga Rättigheters kravspecifikation och få förtroendet att leverera Digital Arbetsplats under 3år. InfraComs helhetsansvar inkluderar systemdrift, internetuppkoppling via fiber, Wifi och ansvarar för alla myndighetens anställdas datorer, smarta telefoner inklusive mjukvara och tillhörande applikationer.

– Med en modern digitaliserad arbetsplats kan de anställda jobba rörligt, bekymmersfritt och säkert som ett team – oberoende av tid, rum och plats. Vårt upplägg med ett helhetsansvar inklusive allt från utrullning av nya tjänster, uppgraderingar till felavhjälpning skapar en problemfri arbetsmiljö för de anställda och passar alla verksamheter, även för en statlig myndighet, säger Mikael Karlsson, ansvarig för affärsområdet ”Digital arbetsplats” på InfraCom.