Skip to content

Göteborgsregionen

InfraCom vinner upphandling av Göteborgsregionens datadrift

Göteborgsregionen (GR) är en samarbetsorganisation mellan 13 kommuner runt Göteborgs storstadsområde. GR driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst utåt. I april i år gav GR ut en upphandling som gällde drift, underhåll och operatörsansvar för hela regionens IT-miljö. Stor vikt sattes på tillgänglighet, driftsäkerhet och ansvarstagande. Nu meddelade GR att InfraCom har vunnit upphandlingen. Upphandlingen är värd närmare tio miljoner och sträcker sig över fyra år.

En bra grund till att vi vann denna upphandling är nog att vi under fyra år tidigare har varit ansvariga för GR:s datadrift och att detta samarbete har fungerat mycket väl, därför tror jag att kundens förtroende för oss väger starkt in när de ska betygsätta och bedöma upphandlingen, även om det är en öppen och fullt ut konkurrensutsatt ny upphandling. Säger Johan Ernbrink, Key Account på InfraCom och ansvarig för GR-kontot.

Krypterade förbindelser, skyddsklassade serverhallar, skräddarsydda serverlösningar med mera, är utrustning som hjälper
InfraCom att vara den bästa partnern åt företag och organisationer som likt GR har en kritisk IT-miljö. Hos InfraCom matchar alltid investeringarna kunderna gör i IT-drift på ett tydligt sätt det verkliga behovet och blir effektiva och gör nytta för kunden.

I sådana här projekt är det mycket viktigt att jobba i nära samarbete och med lyhördhet mot uppdragsgivaren. Det är ett mycket stort ansvar att förvalta IT-system åt en så viktig samhällsfunktion som GR. Inget får gå fel, därför gäller det att arbeta strukturerat och noggrant i varje steg, säger Lars Sundqvist, som är den IT-arkitekt på InfraCom som har det yttersta ansvaret för kunden GR.

Torbjörn Frisk, försäljningschef på InfraCom Managed Services, tycker det är mycket kul att vi får förvalta en sådan här viktig kunds datadrift.
Detta är ett kvitto på den resa vi är inne på; att växa och bli Sveriges ledande leverantör inom IT-drift, centraliserad IT och molntjänster. Vår vision är att med hjälp av innovativa tekniska lösningar digitalisera företag och myndigheter, med stort fokus på användarnöjdhet. Vi ska vara både små och större aktörers självklara val när det gäller drift av IT-miljö.

datahall

En av de datahallar där InfraCom förvarar och driftar sina kunders servrar. Driftsäkerheten är här i absolut högsta klass. Med minutiös noggrannhet sköts och patchas varje server enligt ett noga uppsatt driftschema.