Skip to content

Börjesson Pipe System, BPS

Det som en gång startade i en 20 fots tomcontainer har idag utvecklat Börjesson Pipe System (BPS) till en av de ledande aktörerna på marknaden för flödestekniska lösningar och produkter. Företaget startades 2001 av Torbjörn Börjesson och har sedan dess haft en stabil tillväxt. Med ett av de största lagren för ventiler i Sverige ser BPS med stark tillförsikt på framtiden.  

BPS är en global partner och deras produkter finns i många delar av världen. Från Hisingen i Göteborg levererar de produkter till mer än 1200 aktiva kunder i Sverige och därtill exporteras produkterna till länder både inom och utanför Europa.   

IT-ansvarige på BPS la ner väldigt mycket tid på att underhålla den dagliga driften på bolaget och alla medarbetares datorer. Det tog mycket energi, var tidskrävande och tog bort fokus från det som var mer viktigt i verksamheten. 

Idag har BPS med InfraComs tjänst Digital arbetsplats förenklat den dagliga driften, gett dem mer tid till deras kärnuppgifter och att utveckla verksamheten i full fart framåt. InfraCom ansvarar dessutom för applikationsdriften och backup ifall något oförutsägbart händer. 

Med InfraComs Digitala arbetsplats får BPS: 

  • Ordning och reda på bolagets klienthantering
  • Enhetlig onboarding av nyanställds personals IT-miljö och datorer 
  • Full kontroll och backup på verksamhetsapplikationer samt ekonomisystem 
  • Snabb support av InfraComs helpdesk som har remoteaccess till alla klientdatorer 
  • Trasiga eller borttappade klientdatorer återställs snabbt av InfraCom