ISO 27001

På InfraCom tar vi säkerhet på största allvar. Därför arbetar vi enligt ISO 27001, en internationell standard för informationssäkerhet som hjälper oss att skydda våra kunders data och upprätthålla konfidentialiteten.

InfraCom Managed Services Göteborgsverksamhet har certifierat, sina tjänsteområden Nätverk, Digital Arbetsplats, IT-tjänster och serverhallsdrift.

Vi arbetar proaktivt för att minimera hot och sårbarheter, och följer strikta rutiner för att hantera incidenter och säkerhetsbrott om de skulle inträffa.

Våra medarbetare är utbildade i att hantera känslig information på ett ansvarsfullt sätt, och vi har etablerat tydliga riktlinjer och säkerhetsprocedurer för att skydda informationen i vårt dagliga arbete.

Genom att följa ISO 27001-standarden kan vi ge våra kunder trygghet i att deras data hanteras på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Vi är stolta över att kunna erbjuda högsta möjliga säkerhet för våra kunder.