3 frågor till VD Bo Kjellberg om förvärvet av Öretel

Den 7:e december förvärvade InfraCom AB (publ) Öretel AB. Här svarar Infracom:s VD Bo Kjellberg på tre frågor om förvärvet och Öretels framtid i koncernen.

– Hej Bo. Vi börjar med den mest uppenbara frågan. Varför Öretel?

”Främst för att det ingår i vår strategi att förvärva bolag som passar våra befintliga tjänster och som därmed kan skapa synergier i koncernen. Öretel är en perfekt match eftersom de erbjuder samma tjänster som våra övriga bolag och samtidigt utökar vår geografiska närvaro i Skåneregionen. En annan anledning är att vi känt personerna bakom bolaget en längre tid. Det borgar för en bra framtid tillsammans.”

– Hur vill du att Öretel ska utvecklas framöver?

”Med Öretel så kan Infracom bygga ett stabilt fäste i södra Sverige och dra nytta av företagets lokala kännedom och närvaro. Samtidigt kan vi som koncern bidra med att stärka Öretels tjänstutbud, addera nya tjänster och hitta synergier. Det är så vi skapar framgång och tillväxt tillsammans.”

– Fanns det en strategisk tanke med att Öretel befann sig i Skåneregionen?

”Ja, absolut. Tidigare har vi haft en låg närvaro i Skåne. Men med förvärvet av Öretel så får vi en direkt tillgång till marknaden i södra Sverige. Därmed har vi en lokal närvaro i Sveriges tre största städer, vilket jag ser som mycket positivt för att kunna fortsätta växa och utveckla våra affärer.”

Om InfraCom Group AB (publ)
InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2017/18 omsatte InfraCom ca 131 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om ca 31 miljoner kronor.
Av Marcus Lavergren
marcus@infacom.se