Telefoni har blivit extra hett under Covid-pandemin när distanseringen ställt nya krav på mobilitet. Tack vare molnplattformar, som Microsoft Teams, fungerar det att arbeta hemifrån – även för grupper som traditionellt inte kunnat arbeta på distans.  

Covid-pandemin har drivit fram nya sätt att arbeta. De som tidigare tvekade inför att använda Microsoft Teams tvingades till ett snabbt skifte våren 2020. Teams gick från att vara en av många Microsoftapplikationer till något kritiskt när alla måste kunna arbeta hemifrån. 

Det här har också eskalerat intresset för molntelefoni och specifikt för Teamstelefoni där synergieffekterna kan bli stora.  

Från hårdvaruväxel till Teamslösning för kundtjänst 

Inför Italiens andra lock-down fick vi till exempel en förfrågan från ett globalt företag med säte i Italien. De behövde snabbt ersätta sin hårdvaruväxel för att kunna skicka hem sina kundtjänstmedarbetare.  

På mindre än en vecka bytte de till en Teamslösning för 80-talet medarbetare. Plattformen, Microsoft Teams, fanns redan. Vi adderade telefoni samt funktionalitet för växeltelefonisterna, svarsgrupper, nummerhantering, italienska telefonnummer och en administratörsportal. 

Synergier från samma verktyg 

När Microsoft Teams blivit det naturliga verktyget för möten, chatt och andra sätt att kommunicera så blir det naturligt att lägga till även telefoni. 
Annars blir det krångligt när det ringer det på ena stället samtidigt som du pratar på ett annat. 
När alla arbetar i samma verktyg kan du också se när andra är upptagna, enkelt koppla vidare samtal och administratören kan hantera allt direkt i Microsoft Teams. 

Ett stegvist skifte

Olika företag är dock olika förberedda för att kunna koppla ihop telefoni och IT. Man kanske sitter med gammal hårdvara för telefoni, fasta växlar och egna system som behöver integreras. Eller så har man redan en molnbaserad lösning men som pratar inte med Microsoft Teams.  

 Ett bra sätt att göra skiftet är att testa Teamstelefoni för en utvald grupp medarbetare och att göra en stegvis förflyttning från traditionell till molnbaserad telefoni.

Nya möjligheter att få in alla i samma lösning 

Vi ser en stark dragning mot att få in alla medarbetare i samma kommunikationslösning för att slippa isolerade öar. Tack vare den snabba utvecklingen så går detta numera utmärkt, även för verksamheter där det tidigare var svårt (t.ex. industri, bygg, handel, sjukvård). 

Traditionell telefoni kan nämligen integreras mot en molnbaserad plattform.  

En medarbetare som arbetar vid datorn kanske vill kunna svara och ringa med Teams. En annan vill främst använda mobiltelefonen. Ni kanske väljer traditionella IP-DECT-telefoner för medarbetare som bara behöver kunna ta emot samtal under vissa tider. Receptionisten kanske vill ha en bordstelefon för att det gör hans eller hennes jobb enklare.  

När telefonin integreras kan kontorsmedarbetaren, i Microsoft Teams, se om kollegan på lagret är upptagen i telefon, fastän de använder olika enheter.  

Framtiden är redan här 

speed

Telefoni och IT har närmat sig varandra gradvist under relativt lång tid. Tidigare var det främst ”early adopters” som integrerade telefoni till Lync och sedan Skype for Business. Nu har Teamstelefoni blivit en etablerad lösning och allt mer en självklarhet. 

Covid-pandemin har accelererat denna utveckling. Den kraftigt ökade användningen av Microsoft Teams har ökat intresset av att ha en enda lösning för IT-stöd och telefoni, där Teams blir navet.  

För individuella organisationer kan det finnas historik som gör att skiftet inte kan ske över en natt. Detta sagt så råder ingen tvekan om hur det kommer att se ut i framtiden. Telefoni och IT kommer att flyta ihop helt och ligga i molnet. Det är bara en tidfråga och för många är framtiden redan här.