Läs mer här. Du kan även ladda ner Bokslutskommuniké 2020 InfraCom Group AB (publ) här.