Halvårsrapport 2018/19 – omsättningen ökar med 53%

VD Bo Kjellberg presenterar halvårsrapporten för 2018/19. Bolaget uppnår lönsamhetsmålet och överträffar tillväxtmålet! Efter ett halvår ligger den ackumulerade omsättningen på 88 Mkr. Det är en ökning med 53 % över föregående år, med en EBITDA marginal om 20 procent.

Du kan läsa hela halvårsrapporten här:
Halvårsrapport 2018/19 Infracom Group AB

Se Bo berätta mer om halvårsrapporten här:

Från VD har ordet:
Bolaget uppnår lönsamhetsmålet och överträffar tillväxtmålet! Efter ett halvår ligger den ackumulerade omsättningen på 88 Mkr, 53 % över föregående år, med en EBITDA marginal om 20 procent.

Under kvartal 2 har Infracom förvärvat telefonibolaget Cellip till 100%, CloudByte (en mindre kundstock inom IT drift) samt även Öretel AB i Malmö. Infracom har dessutom under kvartalet till fullo integrerat kundstocken Bearcom som förvärvades under kvartal 1.

Jag är speciellt nöjd med att vi nu etablerar oss i södra Sverige via Öretel som är en lokal internet och molnväxelleverantör med ett starkt fäste i Öresundregionen.

Det skall bli spännande att följa upp alla dessa tillväxtmöjligheter. Jag upplever organisationen i Malmö som positiv och tillsammans ser vi en stor potential för framtiden i vår koncern.

För att kunna skörda synergier i förvärven har vi parallellt med dessa arbetat hårt med integrationen av bakomliggande system och plattformar.

Med Microsoft Teams i tjänsteportföljen kan vi nu ta steget upp och erbjuda större företag och organisationer en helhet samt kostnadseffektivt erbjuda POC (Proof of concept) där kunden kan utvärdera tjänsten.

Vi ser även att denna möjlighet kommer att fordra långsiktighet då det är betydligt längre säljcykler än på marknaden där vi traditionellt verkar.

Till sist vill jag ge en eloge till vår engagerade personal som gör ett fantastiskt arbete med att nätverka mellan verksamheterna mot ett gemensamt mål.

Om InfraCom Group AB (publ)
InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2017/18 omsatte InfraCom ca 131 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om ca 31 miljoner kronor.

För mer information:
Bo Kjellberg, VD
031 – 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, styrelseordförande
0739 – 20 45 33
oskar@safstrom.biz