Skip to content

Hur funktioner i en molnväxel påverkar kundupplevelsen

För många verksamheter är kommunikation via telefon en kritisk del i deras dagliga arbete. Att telefonin är pålitlig och stabil är ett måste. Men telefoni är inte bara att ringa. Den är också avgörande för den upplevelse en kund får av ditt företag. Här är exempel på hur funktioner i en molnväxel förbättrar kundupplevelsen.

Dagens molnväxellösningar gör att företag i alla storlekar kan använda smarta funktioner för sin telefoni – funktionalitet som bidrar till en bättre kundupplevelse och som också underlättar för medarbetarna.

Telefonväxel är inte längre bara för de stora

Förr innebar en telefonväxel en stor investering och var således reserverat för stora bolag. De manuella växlarna har i princip försvunnit helt men även moderna digitala växlar behövde tidigare installeras på egna servrar och var en tämligen komplex apparat.

Nu, när du kan ha en växel i molnet, så har växelfunktionalitet blivit tillgänglig för företag av alla storlekar. Även företag med några få anställda har nytta av att till exempel kunna prioritera och slussa vidare samtal.

En fördel med molnet är att du bara betalar för de telefonlinjer och användare ni behöver. Dessutom kan du köpa bara den funktionalitet som matchar era behov.

Funktioner i en molnväxel – som förbättrar upplevelsen för kunder

I molnväxellösningar finns funktionalitet som underlättar hanteringen av inkommande samtal – och förbättrar upplevelsen för kunder som ringer in. Till exempel:

 • Automatisk växeltelefonist: En automatisk växeltelefonist ger den som ringer möjligheten att själv koppla sitt samtal till rätt person eller avdelning. Till exempel ”välj ett för kundservice”.
 • Samtalskö: En samtalskö hjälper dig att hantera samtal som kommer in samtidigt genom att placera dem i kö tills att någon är tillgänglig att svara. Kunden kommer fram och vet att hen kommer att bli assisterad.
 • Samtalsgrupper: Samtalsgrupper låter dig dela upp medarbetare (med liknande roller) i olika grupper. Den som ringer in och trycker ett för kundservice kopplas till medarbetarna i den samtalsgruppen.
 • Väntmusik: Du kan välja att spela musik så att kunden slipper vänta under tystnad.

Funktioner i en molnväxel – som underlättar för medarbetarna

En molnväxellösning inkluderar också funktioner som underlättar för medarbetarna. Här är några exempel:

 • Närvarostatus: Närvarostatus gör att medarbetare kan se om deras kollegor är tillgängliga eller upptagna i samtal.
 • Vidarebefordra samtal: Du kan få din kontorstelefon att vidarebefordra samtal till ett annat nummer när du inte svarar.
 • Koppla vidare: Du kan koppla vidare samtal till kollegor.
 • Kortnummer: Du kan snabbt ringa till kollegor genom att knappa in deras kortnummer istället för att använda hela telefonnumret.
 • Samtalsinspelning: Du kan spela in samtal för att kunna lyssna på dem senare.
 • Röstmeddelande till e-mail: Som tillägg till traditionella röstmeddelanden kan du få en ljudfil eller transkribering av meddelanden till din inkorg.

Funktioner i en molnväxel – som underlättar administrationen

Till sist brukar det finnas funktionalitet för uppföljning och administration.

 • Online portal: Du kan hantera växellösningen via en online-portal. Den som har administratörsbehörighet kan använda portalen för att lägga till användare, skapa samtalsgrupper, se samtalsrapporter och göra andra inställningar. Medarbetare loggar in i portalen för att kolla sin brevlåda, se företagets telefonkatalog och sätta regler för hur till exempel deras vidarebefordring av samtal ska ske.
 • Samtalsrapporter: Du kan få ut rapporter som visar information om ditt företags telefonianvändning och möjligheten att bryta ner på avdelning eller individ.

Avslutningsvis

En molnväxellösning är enkel att hantera och administrera. Medarbetarna kan själva göra inställningar för vad som ska hända med inkommande samtal utifrån deras preferenser. Sist men inte minst har du tillgång till funktionalitet som säkerställer att inringande kunder smidigt får den hjälp de behöver.