Här kommer en hälsning inför 2021 från InfraCom Communications!

Telefoni är kanske inte något som du tänker på så ofta. Det är något man byter sällan och för många känns det nog mest som ett nödvändigt ont. Samtidigt vet alla hur viktigt internet och telefoni är. Det bara måste fungera.

Vad vi märkt under året som gått är att området kommunikation blivit extra viktigt för våra kunder. Det har blivit ännu mer verksamhetskritiskt än tidigare, nu när så många arbetar hemifrån.
Det har skett en enorm ökning i användningen av Microsoft Teams sedan Coronautbrottet i våras och Teamsmöten har blivit vardagsmat. Det här har också lett till ett ökat intresset för Teamstelefoni och ett uppsving för våra lösningar.

När vi pratade om telefoni till Teams för ett år sedan så var det framför allt ”early adopters” som var intresserade. Nu tycker de allra flesta att lösningar som kopplar ihop dator och telefoni är högintressanta. Den praktiska nyttan av att kunna använda Teams som fullskalig telefonilösning, och ha en växel som är kopplad till Teams, är dock inte lika välkänd. Därför kommer vi även framöver att göra vårt bästa för att förmedla hur integrerade kommunikationslösningar fungerar och hjälpa organisationer till smartare kommunikation.

I detta arbete står vi starkare rustade än tidigare. Som du kanske känner till så slogs Cellip och systerföretaget Weblink samman nu i höst, under det nya namnet InfraCom Communications som ingår i InfraCom. Det är inte bara ett namnbyte. Plötsligt har vi Cellips världsledande lösning för telefoni i Teams, tillsammans med Weblinks unika molnväxellösning, i erbjudand portföljen. Antalet kunder har för oss ökat rejält under året men vi kommer ändå att fortsätta att värna om det personliga. Dels genom en uppskalning av vår kundservice. Dels genom ett stort nätverk av proffsiga partners och återförsäljare.

Med denna slutet-på-året-reflektionen vill vi tacka för ditt förtroende. Vi har mycket på gång under 2021 och vi hoppas att du fortsatt vill vara med på resan.
Vi på InfraCom önskar dig en god jul och ett riktigt gott nytt år!