Bokslutskommuniké 2017/2018 InfraCom Group AB (publ)

Bokslutskommuniké 2017/2018

InfraCom Group AB (publ) växer med bibehållen lönsamhet! Under året har InfraCom etablerat sig som en stark IT-koncern.

Årets nettoomsättning har ökat med 18 procent och EBITDA marginalen blev 23%. Årets tillväxt motsvarar bolagets finansiella mål om 15-20% medans lönsamheten har kommit in över bolagets finansiellt mål om 15-20%.

Läs hela rapporten här (pdf):

Bokslutskommuniké 2017/18 InfraCom Group AB (publ)

VD, Bo Kjellberg presenterar InfraCom Group AB (publ) bokslut 2017/18:

2018-09-14T16:45:14+00:00augusti 31st, 2018|