Skip to content

4 fördelar med att ha IT och telefoni från samma leverantör

Telefoni bärs idag av samma IT-infrastruktur som IT-tjänsterna och ligger i de flesta fall under IT-avdelningens ansvar. Men IT och telefonitjänster köps fortfarande från olika håll. Detta tror vi kommer att ändras framöver. Här är fyra skäl till varför.

Vissa företag har egen IT-kompetens och köper telefoni från en operatör. Andra köper IT-tjänster från en leverantör och telefoni från en annan. Ytterligare andra har många olika leverantörer och sätter själva ihop sin IT-miljö efter bästa förmåga.

Vi på Infracom har expertis inom både IT och telefoni. Det är enligt vår uppfattning en stor fördel. Här är varför.

Fördelar med att ha en leverantör för både IT och telefoni

Att ha en helhetsleverantör har följande fördelar:

1. Säkrar att IT-miljön möter de nya kraven från telefoni

IT-tjänster och telefonitjänster bärs idag av samma infrastruktur men kraven från röst är högre än för data. IT-infrastrukturen behöver därför sättas upp för att matcha kraven från telefonin, annars kan kvaliteten bli svajig.

Det är inte säkert att en IT-leverantör som inte kan telefoni vet hur IT-miljön ska sättas upp för att fungera optimalt för både IT-tjänster och telefonitjänster.

Läs mer om utmaningar med prestanda ifall er IT-miljö är felkonfigurerad.

2. Täpper till allvarliga men osynliga säkerhetsbrister

Konfigureringen av IT-infrastrukturen är också viktig av säkerhetsskäl. Om ni till exempel har en fantastisk säkerhetslösning på datorerna men en felaktigt uppsatt brandvägg så kan ni ändå släppa igenom osäker trafik, med allt vad det innebär i form av säkerhetsrisker.

En leverantör som vet kraven från telefoni kan se till att hela kedjan; datorer, antivirus och brandväggar samverkar för att fungera optimalt, utan att tumma på säkerheten.

3. Tar ansvar för att fixa eventuella problem

En vanlig frustration bland kunder är att olika leverantörer skyller på varandra vid problem. Om du ringer operatören kan du till exempel få höra att det inte är fel på telefonin utan på er brandvägg. Eller att det är er internetanslutning som är för dålig.

En leverantör som tillhandahåller både IT- och telefonitjänster tar ansvar för helheten. Det innebär att leverantören fixar problem som uppstår oavsett om de ligger i telefonitjänsterna eller i någon del av IT-miljön.

4. Hittar förbättringspotential och synergieffekter

En leverantör som har helhetsbilden, över kundens nätverksuppsättning och olika system, har bättre förutsättningar att agera proaktiv rådgivare. Leverantören kan t.ex. upptäcka behov av uppgraderingar i nätverket, hur ni bättre kan utnyttja licenser eller möjligheter att integrera för ökad effektivitet.

Nu när många vill ha telefoni i Teams så är det viktigare än någonsin att IT och telefonitjänsterna hänger ihop.

Bättre kontroll över IT-miljön

Sammanfattningsvis, ju fler tjänster en leverantör levererar desto bättre kontroll över kundens IT-miljö. En leverantör med kunskap inom både IT och telefoni kan se till att alla era system fungerar tillsammans för optimal prestanda och säkerhet.